Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/20/2017 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00613730-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80448830 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80448830 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80448830 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80448830 9.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80448830 0.010 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80448830 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80448830 67 mS/m
pH 835-2017-80448830 7.3 pH
Prøvens farve 835-2017-80448830 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80448830 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80448830 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80448830 Normal
Temperatur 835-2017-80448830 9.8 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)