Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/20/2017 11:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00613731-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80448829 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80448829 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80448829 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80448829 9.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80448829 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80448829 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80448829 67 mS/m
pH 835-2017-80448829 7.3 pH
Prøvens farve 835-2017-80448829 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80448829 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80448829 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80448829 Normal
Temperatur 835-2017-80448829 8.9 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)