Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vivild Vandværk   Prøve udtaget: 11/28/2017 12:43:00 PM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00616926-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80245651 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80245651 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80245651 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80245651 11.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80245651 0.052 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80245651 2 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80245651 39 mS/m
pH 835-2015-80245651 7.7 pH
Prøvens farve 835-2015-80245651 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80245651 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80245651 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80245651 Normal
Temperatur 835-2015-80245651 10.8 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)