Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 27-11-2017 10:48:00
Analyse Rapport: AR-17-CA-00616245-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2017-80441811 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80441811 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80441811 0.008 mg/l
Calcium (Ca) 835-2017-80441811 94 mg/l
Chlorid 835-2017-80441811 34 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80441811 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80441811 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2017-80441811 4.9 mg Pt/l
Fluorid 835-2017-80441811 0.24 mg/l
Hårdhed, total 835-2017-80441811 15 °dH
Hydrogencarbonat 835-2017-80441811 238 mg/l
Iltindhold 835-2017-80441811 9.4 mg/l
Inddampningsrest 835-2017-80441811 380 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80441811 0.021 mg/l
Kalium (K) 835-2017-80441811 2.0 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80441811 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2017-80441811 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80441811 60 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2017-80441811 6.5 mg/l
Mangan (Mn) 835-2017-80441811 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2017-80441811 18 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80441811 0.86 mg/l
Nitrit 835-2017-80441811 0.001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2017-80441811 2.2 mg/l
pH 835-2017-80441811 7.7 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)