Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 28-11-2017 11:45:00
Analyse Rapport: AR-17-CA-00616863-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80245653 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80245653 0.052 mg/l
Chlorid 835-2015-80245653 26 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80245653 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80245653 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2015-80245653 0.48 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80245653 0.054 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80245653 3 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2015-80245653 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80245653 46 mS/m
Mangan (Mn) 835-2015-80245653 0.004 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2015-80245653 0.48 mg/l
Nitrit 835-2015-80245653 0.001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2015-80245653 0.87 mg/l
pH 835-2015-80245653 7.8 pH
Prøvens farve 835-2015-80245653 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80245653 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80245653 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80245653 Normal
Sulfat (SO4) 835-2015-80245653 30 mg/l
Temperatur 835-2015-80245653 8.8 °C
Total Phosphor 835-2015-80245653 < 0,01 mg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)