Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 09-01-2018 09:30:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00628896-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80371380 Ja
Antimon (Sb) 835-2016-80371380 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2016-80371380 2.5 µg/l
Barium (Ba) 835-2016-80371380 140 µg/l
Bly (Pb) 835-2016-80371380 0.40 µg/l
Bor (B) 835-2016-80371380 120 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2016-80371380 0.010 µg/l
Chrom (Cr) 835-2016-80371380 0.12 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80371380 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80371380 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80371380 9.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80371380 0.016 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80371380 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2016-80371380 3.2 µg/l
Kobolt (Co) 835-2016-80371380 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80371380 86 mS/m
Kviksølv (Hg) 835-2016-80371380 < 0,002 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2016-80371380 0.46 µg/l
pH 835-2016-80371380 7.5 pH
Prøvens farve 835-2016-80371380 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80371380 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80371380 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80371380 Normal
Selen (Se) 835-2016-80371380 < 0,05 µg/l
Temperatur 835-2016-80371380 9.3 °C
1 2  Side 1 af 2 (26 linier)