Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Løjt Kirkeby Vandværk   Prøve udtaget: 10-01-2018 12:24:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00629426-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80473808 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80473808 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80473808 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80473808 10.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80473808 0.023 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80473808 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80473808 45 mS/m
pH 835-2017-80473808 7.5 pH
Prøvens farve 835-2017-80473808 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80473808 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80473808 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80473808 Normal
Temperatur 835-2017-80473808 8.6 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)