Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strandlund Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 1/12/2018 11:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00630185-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80522529 Ja
Arsen (As) 835-2017-80522529 0.12 µg/l
Bor (B) 835-2017-80522529 34 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80522529 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80522529 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80522529 10.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80522529 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80522529 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2017-80522529 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80522529 79 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2017-80522529 0.16 µg/l
pH 835-2017-80522529 7.5 pH
Prøvens farve 835-2017-80522529 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80522529 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80522529 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80522529 Normal
Temperatur 835-2017-80522529 7.3 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)