Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vandsam A/S   Prøve udtaget: 1/17/2018 1:53:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00631590-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80245597 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80245597 0.013 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80245597 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80245597 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-80245597 2.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2015-80245597 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80245597 190 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80245597 530 µS/cm
Nitrit 835-2015-80245597 0.005 mg/l
pH 835-2015-80245597 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2015-80245597 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80245597 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2015-80245597 Udført
Turbiditet 835-2015-80245597 0.11 FTU
1  Side 1 af 1 (14 linier)