Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vandsam A/S   Prøve udtaget: 1/17/2018 1:05:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00631563-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80245599 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80245599 0.013 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80245599 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80245599 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-80245599 2.2 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2015-80245599 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80245599 140 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80245599 530 µS/cm
Nitrit 835-2015-80245599 0.006 mg/l
pH 835-2015-80245599 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2015-80245599 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80245599 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2015-80245599 Udført
Turbiditet 835-2015-80245599 0.12 FTU
1  Side 1 af 1 (14 linier)