Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vandsam A/S   Prøve udtaget: 1/17/2018 12:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00631550-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80350756 Ja
Ammonium (NH4) 835-2016-80350756 0.017 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80350756 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80350756 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2016-80350756 2.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2016-80350756 0.010 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80350756 75 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80350756 520 µS/cm
Nitrit 835-2016-80350756 0.008 mg/l
pH 835-2016-80350756 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2016-80350756 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80350756 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2016-80350756 Udført
Turbiditet 835-2016-80350756 0.13 FTU
1  Side 1 af 1 (14 linier)