Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 15-03-2018 08:45:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00647857-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80350588 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80350588 8 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80350588 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80350588 10.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80350588 0.073 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80350588 4 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80350588 44 mS/m
pH 835-2016-80350588 7.8 pH
Prøvens farve 835-2016-80350588 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80350588 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80350588 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80350588 Normal
Temperatur 835-2016-80350588 5.4 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)