Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 27-03-2018 12:33:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00651617-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80497751 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80497751 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80497751 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80497751 9.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80497751 0.028 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80497751 13 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80497751 59 mS/m
pH 835-2017-80497751 7.7 pH
Prøvens farve 835-2017-80497751 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80497751 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80497751 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80497751 Normal
Temperatur 835-2017-80497751 3.7 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)