Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Løjt Kirkeby Vandværk   Prøve udtaget: 31-05-2018 11:50:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00672926-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80569648 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80569648 0.017 mg/l
Chlorid 835-2018-80569648 22 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80569648 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80569648 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2018-80569648 0.18 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80569648 0.033 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80569648 5 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2018-80569648 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80569648 46 mS/m
Mangan (Mn) 835-2018-80569648 0.003 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80569648 0.83 mg/l
Nitrit 835-2018-80569648 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80569648 2.0 mg/l
pH 835-2018-80569648 7.5 pH
Prøvens farve 835-2018-80569648 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80569648 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80569648 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80569648 Normal
Temperatur 835-2018-80569648 10.1 °C
1  Side 1 af 1 (20 linier)