Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 30-05-2018 08:35:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00672292-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
1,2,4-triazol 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
1,2,4-trimethylbenzen 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
1,3,5-trimethylbenzen 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
1-methyl-3-ethylbenzen 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
2,3,4,6-tetrachlorphenol 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
2,4,6-trichlorphenol 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
2,4+2,5-dichlorphenol 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
4-chlor-2-methylphenol 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
4-CPP 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
6-chlor-2-methylphenol 835-2017-80523404 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80523404 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80523404 0.049 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2017-80523404 < 0,01 µg/l
1 2 3 4  Side 1 af 4 (86 linier)