Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 6/28/2018 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00684945-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80576379 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80576379 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80576379 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80576379 7.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80576379 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80576379 2 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80576379 95 mS/m
pH 835-2018-80576379 7.2 pH
Prøvens farve 835-2018-80576379 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80576379 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80576379 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80576379 Normal
Temperatur 835-2018-80576379 16.2 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)