Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 05-07-2018 09:48:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00688167-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80497961 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80497961 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80497961 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80497961 9.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80497961 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80497961 5 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80497961 50 mS/m
pH 835-2017-80497961 7.7 pH
Prøvens farve 835-2017-80497961 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80497961 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80497961 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80497961 Normal
Temperatur 835-2017-80497961 16.6 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)