Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 05-07-2018 10:10:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00688208-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2017-80469086 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2017-80469086 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2017-80469086 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80469086 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80469086 0.023 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2017-80469086 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2017-80469086 < 0,02 µg/l
Calcium (Ca) 835-2017-80469086 50 mg/l
Chlorid 835-2017-80469086 23 mg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2017-80469086 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80469086 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (75 linier)