Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 7/12/2018 12:20:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00691182-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
1,2,4-trimethylbenzen 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
1,2-dibromethan 835-2018-80570347 < 0,003 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
1,3,5-trimethylbenzen 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
1-methyl-3-ethylbenzen 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
2,3-dimethylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
2,4-dimethylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
2,5-dimethylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
2,6-dimethylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
2-methylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
3,4-dimethylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
3,5-dimethylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
3-methylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
4-CPP 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
4-methylphenol 835-2018-80570347 < 0,02 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80570347 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80570347 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80570347 0.018 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80570347 < 0,01 µg/l
1 2 3 4 5  Side 1 af 5 (104 linier)