Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 8/29/2018 12:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00708277-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80608241 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80608241 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80608241 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80608241 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80608241 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80608241 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80608241 57 mS/m
pH 835-2018-80608241 7.4 pH
Prøvens farve 835-2018-80608241 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80608241 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80608241 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80608241 Normal
Temperatur 835-2018-80608241 17.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)