Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 9/5/2018 11:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00710900-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80609176 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80609176 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80609176 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80609176 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80609176 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80609176 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80609176 66 mS/m
pH 835-2018-80609176 7.3 pH
Prøvens farve 835-2018-80609176 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80609176 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80609176 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80609176 Normal
Temperatur 835-2018-80609176 17.9 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)