Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 08-10-2018 12:25:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00722953-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80522881 Ja
Aluminium (Al) 835-2017-80522881 0.82 µg/l
Arsen (As) 835-2017-80522881 0.14 µg/l
Bly (Pb) 835-2017-80522881 0.52 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2017-80522881 0.023 µg/l
Chrom (Cr) 835-2017-80522881 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80522881 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80522881 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2017-80522881 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2017-80522881 9 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2017-80522881 13 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2017-80522881 0.31 µg/l
Nitrit 835-2017-80522881 0.0013 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2017-80522881 Udført
Zink (Zn) 835-2017-80522881 74 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)