Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 10/10/2018 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00724127-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80626327 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80626327 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80626327 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80626327 9.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80626327 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80626327 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80626327 57 mS/m
pH 835-2018-80626327 7.5 pH
Prøvens farve 835-2018-80626327 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80626327 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80626327 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80626327 Normal
Temperatur 835-2018-80626327 13.6 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)