Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 10/10/2018 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00724104-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80626505 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80626505 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80626505 0.026 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80626505 1.2 µg/l
Bor (B) 835-2018-80626505 70 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80626505 91 mg/l
Chlorid 835-2018-80626505 23 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80626505 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80626505 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80626505 3.9 mg Pt/l
Fluorid 835-2018-80626505 0.31 mg/l
Hårdhed, total 835-2018-80626505 15 °dH
Hydrogencarbonat 835-2018-80626505 289 mg/l
Iltindhold 835-2018-80626505 9.7 mg/l
Inddampningsrest 835-2018-80626505 330 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80626505 0.020 mg/l
Kalium (K) 835-2018-80626505 3.6 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80626505 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2018-80626505 < 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80626505 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80626505 57 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2018-80626505 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80626505 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2018-80626505 20 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80626505 0.33 µg/l
1 2  Side 1 af 2 (37 linier)