Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 02-11-2018 13:16:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00733249-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80598462 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80598462 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80598462 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80598462 9.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80598462 0.016 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80598462 6 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80598462 58 mS/m
pH 835-2018-80598462 7.7 pH
Prøvens farve 835-2018-80598462 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80598462 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80598462 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80598462 Normal
Temperatur 835-2018-80598462 13.8 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)