Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/19/2018 1:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00739237-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80609215 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80609215 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80609215 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80609215 9.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80609215 0.018 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80609215 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80609215 68 mS/m
pH 835-2018-80609215 7.2 pH
Prøvens farve 835-2018-80609215 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80609215 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80609215 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80609215 Normal
Temperatur 835-2018-80609215 12.6 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)