Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 28-11-2018 08:00:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00742394-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80552416 Ja
Arsen (As) 835-2018-80552416 < 0,03 µg/l
Bor (B) 835-2018-80552416 50 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80552416 10 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80552416 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80552416 10.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80552416 0.042 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80552416 380 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80552416 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80552416 47 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80552416 0.22 µg/l
pH 835-2018-80552416 7.7 pH
Prøvens farve 835-2018-80552416 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80552416 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80552416 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80552416 Normal
Temperatur 835-2018-80552416 9.8 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)