Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strandlund Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 11/22/2018 8:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-18-CA-00740457-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80540681 Ja
Arsen (As) 835-2017-80540681 0.063 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2017-80540681 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2017-80540681 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2017-80540681 0.14 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2017-80540681 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2017-80540681 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80540681 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2017-80540681 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2017-80540681 < 1 MPN/100 ml
Fluoranthen 835-2017-80540681 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2017-80540681 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2017-80540681 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2017-80540681 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2017-80540681 12 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2017-80540681 0.19 µg/l
Nitrit 835-2017-80540681 0.0020 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2017-80540681 Udført
Vinylchlorid 835-2017-80540681 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2017-80540681 4.9 µg/l
1  Side 1 af 1 (20 linier)