Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 28-11-2018 08:25:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00742402-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80552415 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80552415 0.014 mg/l
Chlorid 835-2018-80552415 24 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80552415 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80552415 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2018-80552415 0.80 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80552415 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80552415 9 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2018-80552415 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80552415 50 mS/m
Mangan (Mn) 835-2018-80552415 < 0,002 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80552415 0.76 mg/l
Nitrit 835-2018-80552415 0.011 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80552415 1.2 mg/l
pH 835-2018-80552415 7.7 pH
Prøvens farve 835-2018-80552415 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80552415 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80552415 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80552415 Normal
Sulfat (SO4) 835-2018-80552415 14 mg/l
Temperatur 835-2018-80552415 8.8 °C
Total Phosphor 835-2018-80552415 < 0,01 mg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)