Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 12-12-2018 15:30:00
Analyse Rapport: AR-18-CA-00748109-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80625161 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80625161 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80625161 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2018-80625161 5.6 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2018-80625161 0.022 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80625161 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80625161 640 µS/cm
pH 835-2018-80625161 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2018-80625161 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80625161 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2018-80625161 Udført
Turbiditet 835-2018-80625161 0.25 FNU
1  Side 1 af 1 (12 linier)