Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 12-12-2018 15:20:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00748100-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80647814 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80647814 0.075 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80647814 0.093 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80647814 96 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80647814 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80647814 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80647814 16 °dH
Iltindhold 835-2018-80647814 10.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80647814 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80647814 0.022 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80647814 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80647814 640 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80647814 10 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80647814 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80647814 0.27 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80647814 2.5 mg/l
Nitrit 835-2018-80647814 0.0030 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80647814 2.2 mg/l
pH 835-2018-80647814 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80647814 Udført
Temperatur 835-2018-80647814 8.5 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)