Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 1/2/2019 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00752756-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80628114 Ja
Arsen (As) 835-2018-80628114 1.3 µg/l
Bor (B) 835-2018-80628114 54 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80628114 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80628114 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80628114 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80628114 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80628114 2 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80628114 0.048 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80628114 58 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80628114 0.67 µg/l
pH 835-2018-80628114 7.5 pH
Prøvens farve 835-2018-80628114 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80628114 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80628114 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80628114 Normal
Temperatur 835-2018-80628114 7.4 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)