Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nyskole Vandværk   Prøve udtaget: 1/7/2019 11:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00753965-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80631582 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80631582 0.96 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80631582 < 0,03 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80631582 0.41 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80631582 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80631582 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80631582 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80631582 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2018-80631582 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2018-80631582 22 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80631582 8.1 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80631582 0.19 µg/l
Nitrit 835-2018-80631582 0.0036 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2018-80631582 Udført
Zink (Zn) 835-2018-80631582 210 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)