Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 09-01-2019 09:25:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00754685-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80652936 Ja
Arsen (As) 835-2018-80652936 0.18 µg/l
Bor (B) 835-2018-80652936 30 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80652936 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80652936 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80652936 9.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80652936 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80652936 2 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2018-80652936 0.041 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80652936 56 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2018-80652936 0.23 µg/l
pH 835-2018-80652936 7.7 pH
Prøvens farve 835-2018-80652936 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80652936 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80652936 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80652936 Normal
Temperatur 835-2018-80652936 8.2 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)