Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 16-01-2019 09:17:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00756857-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80569617 Ja
Antimon (Sb) 835-2018-80569617 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80569617 2.3 µg/l
Barium (Ba) 835-2018-80569617 140 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80569617 0.21 µg/l
Bor (B) 835-2018-80569617 130 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80569617 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80569617 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80569617 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80569617 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2018-80569617 8.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2018-80569617 0.012 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80569617 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80569617 38 µg/l
Kobolt (Co) 835-2018-80569617 0.046 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2018-80569617 87 mS/m
Kviksølv (Hg) 835-2018-80569617 < 0,002 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80569617 0.64 µg/l
pH 835-2018-80569617 7.5 pH
Prøvens farve 835-2018-80569617 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2018-80569617 Klar
Prøvens lugt 835-2018-80569617 Ingen
Prøvens smag 835-2018-80569617 Normal
Selen (Se) 835-2018-80569617 < 0,05 µg/l
Temperatur 835-2018-80569617 11.3 °C
1 2  Side 1 af 2 (26 linier)