Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 3/22/2019 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00779067-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80658437 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80658437 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80658437 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80658437 9.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80658437 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80658437 24 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2019-80658437 0.088 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80658437 880 µS/cm
pH 835-2019-80658437 7.3 pH
Prøvens farve 835-2019-80658437 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80658437 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80658437 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80658437 Normal
Temperatur 835-2019-80658437 9.9 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)