Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nyskole Vandværk   Prøve udtaget: 4/9/2019 12:50:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00784628-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80543141 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80543141 1.3 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80543141 0.015 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80543141 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80543141 100 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80543141 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80543141 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80543141 18 °dH
Iltindhold 835-2018-80543141 8.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80543141 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80543141 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80543141 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80543141 640 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80543141 19 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80543141 < 0,002 mg/l
Methan 835-2018-80543141 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80543141 0.12 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80543141 3.6 mg/l
Nitrit 835-2018-80543141 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80543141 1.5 mg/l
pH 835-2018-80543141 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80543141 Udført
Strontium (Sr) 835-2018-80543141 3600 µg/l
Sulfid-S 835-2018-80543141 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2018-80543141 9.5 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)