Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tommerup St Vandværk   Prøve udtaget: 5/14/2019 1:45:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00795591-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80658697 Ja
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2019-80658697 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80658697 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80658697 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80658697 10.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80658697 0.069 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80658697 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80658697 550 µS/cm
pH 835-2019-80658697 7.7 pH
Prøvens farve 835-2019-80658697 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80658697 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80658697 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80658697 Normal
Temperatur 835-2019-80658697 10.9 °C
Turbiditet 835-2019-80658697 0.56 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)