Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 23-05-2019 11:40:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00799108-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80614802 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80614802 0.010 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80614802 0.10 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80614802 91 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80614802 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80614802 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80614802 15 °dH
Iltindhold 835-2018-80614802 10.1 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80614802 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80614802 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80614802 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80614802 570 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80614802 9.9 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80614802 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80614802 0.083 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80614802 2.7 mg/l
Nitrit 835-2018-80614802 0.0020 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80614802 1.7 mg/l
pH 835-2018-80614802 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80614802 Udført
Temperatur 835-2018-80614802 11.1 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)