Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 21-05-2019 09:30:00
Analyse Rapport: AR-19-CA-00798080-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2018-80648385 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80648385 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2018-80648385 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2018-80648385 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2018-80648385 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80648385 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80648385 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80648385 1.4 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80648385 0.023 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Antimon (Sb) 835-2018-80648385 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80648385 1.2 µg/l
Atrazin 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80648385 < 0,01 µg/l
1 2 3 4  Side 1 af 4 (91 linier)