Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vandsam A/S   Prøve udtaget: 6/28/2019 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00841417-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,2,4-triazol 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80693349 Ja
Aldrin 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80693349 78 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2019-80693349 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80693349 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (61 linier)