Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 6/28/2019 9:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00841519-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
1,2,4-triazol 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
1,2,4-trimethylbenzen 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
1,2-dibromethan 835-2018-80656881 < 0,003 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
1,3,5-trimethylbenzen 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
1-methyl-3-ethylbenzen 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
2,3-dimethylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
2,4-dimethylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
2,5-dimethylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
2,6-dimethylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
2-methylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
3,4-dimethylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
3,5-dimethylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
3-methylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
4-CPP 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
4-methylphenol 835-2018-80656881 < 0,02 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80656881 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80656881 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80656881 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80656881 0.018 mg/l
1 2 3 4 5  Side 1 af 5 (107 linier)