Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Haarby Vandværk   Prøve udtaget: 7/12/2019 11:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00848239-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
2,3-dimethylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
2,4-dimethylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
2,5-dimethylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2019-80675725 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2019-80675725 < 0,01 µg/l
2,6-dimethylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
2-methylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
3,4-dimethylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
3,5-dimethylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
3-methylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
4-CPP 835-2019-80675725 < 0,01 µg/l
4-methylphenol 835-2019-80675725 < 0,02 µg/l
4-nitrophenol 835-2019-80675725 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80675725 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80675725 0.60 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80675725 0.018 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2019-80675725 < 0,01 µg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80675725 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80675725 1.5 µg/l
1 2 3 4 5  Side 1 af 5 (107 linier)