Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Haarby Vandværk   Prøve udtaget: 7/12/2019 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00848251-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713898 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80713898 0.013 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80713898 1.4 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80713898 65 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713898 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713898 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80713898 11 °dH
Iltindhold 835-2019-80713898 6.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80713898 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80713898 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713898 13 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713898 510 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80713898 7.3 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80713898 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80713898 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80713898 1.0 mg/l
Nitrit 835-2019-80713898 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80713898 1.2 mg/l
pH 835-2019-80713898 7.4 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80713898 Udført
Temperatur 835-2019-80713898 17.3 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)