Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 9/23/2019 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00874562-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80719889 Ja
Arsen (As) 835-2019-80719889 0.96 µg/l
Bor (B) 835-2019-80719889 250 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80719889 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80719889 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80719889 6.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80719889 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80719889 7 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2019-80719889 0.092 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80719889 12 µg/l
pH 835-2019-80719889 7.3 pH
Prøvens farve 835-2019-80719889 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80719889 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80719889 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80719889 Normal
Temperatur 835-2019-80719889 15.5 °C
1  Side 1 af 1 (16 linier)