Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 10/29/2019 12:50:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00890022-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Acrylamid 835-2018-80644981 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80644981 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80644981 1.8 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80644981 0.66 µg/l
Benzen 835-2018-80644981 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2018-80644981 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2018-80644981 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2018-80644981 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2018-80644981 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2018-80644981 0.38 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2018-80644981 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2018-80644981 0.14 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80644981 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2018-80644981 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80644981 < 1 MPN/100 ml
Fluoranthen 835-2018-80644981 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2018-80644981 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80644981 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2018-80644981 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2018-80644981 6.7 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80644981 0.23 µg/l
Nitrit 835-2018-80644981 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2018-80644981 Udført
Vinylchlorid 835-2018-80644981 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2018-80644981 10 µg/l
1  Side 1 af 1 (25 linier)