Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 10/29/2019 12:40:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00890021-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2018-80645563 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80645563 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2018-80645563 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2018-80645563 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2018-80645563 < 0,02 µg/l
1,2,4-triazol 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80645563 < 0,02 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2018-80645563 <0,001 µg/l
Acrylamid 835-2018-80645563 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80645563 Ja
Aldrin 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
Aluminium (Al) 835-2018-80645563 1.8 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80645563 0.0052 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
Antimon (Sb) 835-2018-80645563 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80645563 0.71 µg/l
Atrazin 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80645563 < 0,01 µg/l
1 2 3 4 5  Side 1 af 5 (117 linier)