Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 11/7/2019 9:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00893841-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80558718 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80558718 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80558718 0.27 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80558718 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80558718 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80558718 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80558718 17 °dH
Iltindhold 835-2018-80558718 9.1 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80558718 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80558718 0.056 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80558718 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80558718 560 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80558718 7.4 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80558718 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80558718 0.29 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80558718 2.4 mg/l
Nitrit 835-2018-80558718 0.0030 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80558718 3.1 mg/l
pH 835-2018-80558718 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80558718 Udført
Temperatur 835-2018-80558718 9.9 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)