Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 11/12/2019 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00895518-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713827 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80713827 0.0052 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80713827 0.58 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80713827 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713827 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713827 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80713827 17 °dH
Iltindhold 835-2019-80713827 10.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80713827 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80713827 0.043 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713827 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713827 540 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80713827 8.0 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80713827 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80713827 0.068 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80713827 0.55 mg/l
Nitrit 835-2019-80713827 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80713827 1.7 mg/l
pH 835-2019-80713827 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80713827 Udført
Temperatur 835-2019-80713827 9.2 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)