Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 11/11/2019 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00894896-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80774556 Ja
Benzen 835-2019-80774556 < 0.02 µg/l
Ethylbenzen 835-2019-80774556 < 0.02 µg/l
m+p-Xylen 835-2019-80774556 < 0,02 µg/l
Naphthalen 835-2019-80774556 < 0.02 µg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80774556 80762728
o-Xylen 835-2019-80774556 < 0.02 µg/l
Toluen 835-2019-80774556 < 0,02 µg/l
1  Side 1 af 1 (8 linier)